کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
17 اسفند ماه 1395 - 16 اسفند ماه 1395
:کشور محل برگزاری
امارات
:شهر محل برگزاری
دبی
:برگزارکنندگان
دبیرخانه همایش
:ایمیل دبیرخانه
info@dubaiconf.ir
:تلفن دبیرخانه
02128423121

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com