کنفرانس علمی و پژوهشی برجام و اقتصاد مقاومتی آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم‌ها
کنفرانس علمی و پژوهشی  برجام و اقتصاد مقاومتی   آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم‌ها
27/11/1395 - 01/07/1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل
:ایمیل دبیرخانه
info@iisa-conference.ir
:تلفن دبیرخانه
02188939861

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com