کنفرانس بین الملی علوم کامپیوتر،مهندسی برق و فناوری اطلاعات
کنفرانس بین الملی علوم کامپیوتر،مهندسی برق و فناوری اطلاعات
1395/10/20 - 1395/10/20
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن پژوهش در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
:ایمیل دبیرخانه
info@icoit.ir
:تلفن دبیرخانه
021-25917222

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com