کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
17 خرداد 1396 - 17 خرداد 1396
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
جزیره کیش
:برگزارکنندگان
آکادمی پژوهشگران مبتکر
:ایمیل دبیرخانه
info@worldsacademy.com
:تلفن دبیرخانه
09199771881

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com