کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری آلمان هامبورگ
کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری آلمان هامبورگ
30 دی 1395 - 30 دی 1395
:کشور محل برگزاری
آلمان
:شهر محل برگزاری
هامبورگ
:برگزارکنندگان
Knowledge Innovation Communities
:ایمیل دبیرخانه
info@imaconference.com
:تلفن دبیرخانه
09190320303

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com