چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
19 - 02 - 1395 - 18 - 02 - 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
دانشگاه پتروناس و دانشگاه تهران
:ایمیل دبیرخانه
icogpp@gmail.com
:تلفن دبیرخانه
021-88853416

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com