.

صفحه اصلی


نرم افزار مدیریت کنفرانس، همایش، داوری مقالات


نرم افزار مدیریت کنفرانس، همایش، داوری مقالات

طراحی وب سایت همایش / کنفرانس
ثبت نام از شرکت کنندگان
دریافت مقالات
داوری آنلاین مقالات
امکان ارسال پیام خصوصی
ارسال sms در تمام مراحل
ارسال ایمیل در تمام مراحل
مدیریت کارگاه های آموزشی
ایجاد سامانه ارتباط با کاربران سایت
بخش تبلیغات و حامیان معنوی و مالی
ثبت زمان امور
امنیت اطلاعات
پرداخت آنلاین
و درخواست تغییرات و اضافه نمودن امکانات
ایمیل: info@callforconferences.com