سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
95/10/25 - 95/10/25
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار ،ا، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه اموزش عالی مهراروند،
:ایمیل دبیرخانه
info@mpconf.ir
:تلفن دبیرخانه
77491332

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com