سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
95/12/15 - 95/12/15
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار ،ا، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه اموزش عالی مهراروند،
:ایمیل دبیرخانه
info@eiconf.ir
:تلفن دبیرخانه
77493604

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com