دومین کنگره بین المللی سلامت الکترونیک
دومین کنگره بین المللی سلامت الکترونیک
5 اسفند ماه 1395 - 4اسفندماه 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن سلامت الکترونیک ایران
:ایمیل دبیرخانه
info@ieha.ir
:تلفن دبیرخانه
22762706-22762705

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com