دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی - تفلیس
دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی - تفلیس
96/09 - 96/09
:کشور محل برگزاری
گرجستان
:شهر محل برگزاری
تفلیس
:برگزارکنندگان
انجمن معماری و شهر سازی استان آذربایجان شرقی، موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر، انجمن معماری و شهرسازی استان البرز و با حمایت دانشگاه فنی و حرفه ای ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه البرز
:ایمیل دبیرخانه
INFO@SUCONF.com
:تلفن دبیرخانه
02128426530

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com