دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
15 اسفند 95 - 15 اسفند 95
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
رشت
:برگزارکنندگان
دانشگاه فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا، شهرداری کلانشهر رشت، شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان و شرکت پیشگامان پژوهش های نوین
:ایمیل دبیرخانه
info@amtm2016.com
:تلفن دبیرخانه
09016243545

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com