دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی وعلوم اجتماعی
دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی وعلوم اجتماعی
09/03/1396 - 09/03/1396
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
جزیره کیش
:برگزارکنندگان
هم اندیشان نو اور علم
:ایمیل دبیرخانه
info@psconference.ir
:تلفن دبیرخانه
02128426070

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com