دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری
دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری
21 تیر 1396 - 21 تیر 1396
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
:ایمیل دبیرخانه
iuea.epr@gmail.com
:تلفن دبیرخانه
02188659004

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com