دوره آموزشی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر در تهران
دوره آموزشی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر در تهران
22 آذر 1395 - 19 آذر 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
اصفهان
:برگزارکنندگان
شرکت مهندسین مشاور آرشیدز
:ایمیل دبیرخانه
db@enef.co
:تلفن دبیرخانه
09120288128 - 03137791345

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com