.

صفحه اصلی


تبلیغات هوشمند


تبلیغات هوشمند

درج بنر کنفرانس در قسمت اسلاید سایت به مدت 1 ماه
درج پوستر کنفرانس در قسمت بالای سایت به مدت 1 ماه
ارسال 3 نوبت ایمیل با نام و نام خانوادگی اعضای خبرنامه سایت، استاید و دانشجویان که قبلا مقاله ارسال نموده اند (بیش از 20000 نفر)
ارسال پیام کوتاه با نام و نام خانوادگی اعضای خبرنامه سایت، استاید و دانشجویان که قبلا مقاله ارسال نموده اند (بیش از 20000 نفر)
ثبت کنفرانس در وب سایت های مطرح در زمینه کنفرانس های بین المللی
حمایت معنوی از کنفرانس

ایمیل: info@callforconferences.com