اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14بهمن1395 - 14بهمن1395
:کشور محل برگزاری
تهران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
شرکت بی المللی کوشا
:ایمیل دبیرخانه
info@mdmconf.com
:تلفن دبیرخانه
02165275868

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com