اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 اسفند 1395 - 10 اسفند 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
جیرفت
:برگزارکنندگان
دانشگاه جیرفت
:ایمیل دبیرخانه
conf@ujiroft.ac.ir
:تلفن دبیرخانه
03443347701

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com